Intelligente Deposit

Naar de produkten
Intelligente deposit

De dag van vandaag wordt het veiligheidsaspect steeds belangrijker. Onze oplossing voor de afstorting van bankbiljetten 'PERFODEPOSIT' staat niet alleen toe om nooit te veel cash te hebben in de front-office kassa, maar ook om het afgestorte bedrag te controleren vanop afstand door middel van onze webapplicatie.